Пакет "Стандарт" към застраховка "Кредитополучатели на стокови кредити"

Сигурност за Вашия кредит при неблагоприятни събития с живота, вследствие на злополука.

Застраховат се кредитополучатели на възраст от 65 г. до 78 г. към датата на сключване на стоковия кредит.

Пакет "Стандарт" към застраховка за "Кредитополучателите на стокови кредити" осигуряват финансова стабилност на Вас и Вашите близки, в случай че през срока на погасяване на кредита настъпят неблагоприятни събития с живота при злополука или със закупеното с кредита имущество.

 • Комплексна застрахователна защита при изгодни условия
 • Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на неблагоприятни събития с живота при злополука или закупената с кредит стока.
 • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита
 • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване

Пакет „Стандарт“ - за кредитополучатели на възраст от 65 до 78 години към началото на индивидуалното застрахователно покритие:

 • смърт в резултат на злополука;

 • хоспитализация в резултат на злополука;

 • защита на стоката: пожар, мълния, експлозия, имплозия, силна буря, свличане на снежни и ледени маси, изтичане на вода и пара, кражба чрез взлом, въоръжен грабеж

Застраховка е с покритие цял свят.

За покритие „Защита на стоката“ застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на Република България.

Застрахователната премия се изчислява като процент от отпуснатата сума по кредита. Тя се финансира с кредита и се издължава с месечните вноски по кредита.

Размерът на застрахователната  сума  е равен на  остатъка по кредита, но не повече от действителната стойност на имуществото към датата на настъпване на застрахователното събитие.

По тази застраховка се прилага самучастие до 150 лв.

 Ползващи се лица:

 • Банка ДСК: в периода на изплащане на кредита.
 • Застрахованият: в периода от пълно предсрочно погасяване на кредита до изтичане на срока на застраховката.
Можете да се възползвате от застраховка за кредитополучатели на стокови кредити при закупуване на стока със стоков кредит на Банка ДСК от търговски вериги, партньори на Банка ДСК. Намерете целия списък тук:
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При застрахователно събитие Застрахованият трябва да уведоми Застрахователя до 3 работни дни от узнаването за настъпването на събитието и до 24 часа за покрит риск: кражба чрез взлом и въоръжен грабеж на тел: 0 700 123 32 или имейл адрес: office@groupama.bg.
Повече информация на:

Застраховат се кредитополучатели на възраст от 65 г. до 78 г. към датата на сключване на стоковия кредит.

Пакет "Стандарт" към застраховка за "Кредитополучателите на стокови кредити" осигуряват финансова стабилност на Вас и Вашите близки, в случай че през срока на погасяване на кредита настъпят неблагоприятни събития с живота при злополука или със закупеното с кредита имущество.

 • Комплексна застрахователна защита при изгодни условия
 • Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на неблагоприятни събития с живота при злополука или закупената с кредит стока.
 • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита
 • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване

Пакет „Стандарт“ - за кредитополучатели на възраст от 65 до 78 години към началото на индивидуалното застрахователно покритие:

 • смърт в резултат на злополука;

 • хоспитализация в резултат на злополука;

 • защита на стоката: пожар, мълния, експлозия, имплозия, силна буря, свличане на снежни и ледени маси, изтичане на вода и пара, кражба чрез взлом, въоръжен грабеж

Застраховка е с покритие цял свят.

За покритие „Защита на стоката“ застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на Република България.

Застрахователната премия се изчислява като процент от отпуснатата сума по кредита. Тя се финансира с кредита и се издължава с месечните вноски по кредита.

Размерът на застрахователната  сума  е равен на  остатъка по кредита, но не повече от действителната стойност на имуществото към датата на настъпване на застрахователното събитие.

По тази застраховка се прилага самучастие до 150 лв.

 Ползващи се лица:

 • Банка ДСК: в периода на изплащане на кредита.
 • Застрахованият: в периода от пълно предсрочно погасяване на кредита до изтичане на срока на застраховката.
Можете да се възползвате от застраховка за кредитополучатели на стокови кредити при закупуване на стока със стоков кредит на Банка ДСК от търговски вериги, партньори на Банка ДСК. Намерете целия списък тук:
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При застрахователно събитие Застрахованият трябва да уведоми Застрахователя до 3 работни дни от узнаването за настъпването на събитието и до 24 часа за покрит риск: кражба чрез взлом и въоръжен грабеж на тел: 0 700 123 32 или имейл адрес: office@groupama.bg.
Повече информация на:

Подобни продукти