Избери най-доброто решение за теб и твоя автомобил!

Калкулирай премия тук

КАКВО МОЖЕМ ДА ТИ ПРЕДЛОЖИМ?

Знаем, че всеки автомобил е различен и ти като водач имаш нужда от защита, която да отговоря на твоите конкретни потребности. Затова в Групама разработихме автомобилни застраховки, които ти предоставят оптимална сигурност на пътя на достъпна цена.
Автомобилните застраховки на Групама включват „Гражданска отговорност“ на автомобилистите самостоятелно или в комбинация с Каско, изгодно Каско за автомобили от 2000 лв. до 6000 лв., както и пълно Каско с широка гама от покрития и мрежа от официални и доверени сервизи.

Избери или комбинирай най-доброто решение за теб и твоя автомобил !
 

КАК МОЖЕМ ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ТЕБ И ТВОЯ АВТОМОБИЛ?

Groupama icon

"Гражданска отговорност" на автомобилстите с допълнителна сигурност за всички в автомобила, включително и водача на МПС

Groupama icon

Възможност за ремонт на автомобила в широка мрежа от доверени и официални сервизи при щета

Groupama icon

Изгодно Каско за автомобили от 2000 лв. до 6000 лв.

Groupama icon

24/7 Помощ на пътя в България и чужбина.

Groupama icon

Удобни варианти за плащане, включително и на вноски.

Groupama icon

До 30% отстъпка от премията по Каско "Престиж".

5 РЕШЕНИЯ ЗА ТВОЯ АВТОМОБИЛ

  ПАКЕТ
"СОЛО"
Научи повече >>
ПАКЕТ
"КОМФОРТ"
Научи повече >>
КАСКО
"КОМФОРТ ПЛЮС"
Научи повече >>
КАСКО
"ПРЕСТИЖ"
Научи повече >>
"АВТО АСИСТАНС" Научи повече >>
Гражданска отговорност за автомобилите
! Задължителна застраховка, при която Застрахованият се задължава да покрие отговорността на Застрахования за причинени от него вреди на трети лица, във връзка в управлението на МПС
злополука на лицата в превозните средства
! Осигурява застрахователно покритие за мястото на водача или за всички места в МПС.
В пакет „Комфорт“ покритието важи само за мястото на водача на МПС.
Покритие за всички места на МПС или мястото на водача на застрахователна сума: 2000 лв., 5000 лв. или 10000 лв.
Покритие за мястото на водача на застрахователна сума 10000 лв.
пожар или експлозия
! Възникнали по време на престой на МПС и неработещ двигател в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие, и/или умишлен палеж, както и възникнали по време на движение на МПС или при включване и работа на двигател по време на престой.
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
Природни бедстевия
! Буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, свличане или срутване на земни пластове, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
Увреждане / счупване на стъкла на мпс
! Увреждане и/или счупване на предно, задно или странични стъкла на МПС, причинено от злоумишлени действия на трети лица, в следствие падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони или причинено от удар в подвижен или неподвижен предмет по време на движение на МПС
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
Пътно-транспортно произшествие
! Сблъскване или удар на МПС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора, препятствия на пътното платно като земни, скални маси и други, от нарушена цялост на пътното покритие по време на движение на застрахованото МПС
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
Кражба или грабеж на цяло мпс
! Отнемане на МПС от владението на Застрахования без негово съгласие, с намерение противозаконно присвояване по смисъла на Наказателния кодекс
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
До действителната стойност на МПС
Злоумишлени действия на трети лица
! Надраскване, пробиване, поливане на застрахованото МПС с бои или други химикали; счупване на заключващи устройства, огледала за обратно виждане; срязване или пробиване на гуми
До 10% от застрахователната сума
Кражба на застрахована, допълнително монтирана аудио техника
! Кражба чрез взлом на допълнително монтирана и стационарно укрепена аудио техника
5% от застрахователната сума до максимум
1 000 лв.
Удар на паркинг от друго МПС
! Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго МПС
До 10% от застрахователната сума
Разширено покритие извън територията на Р. България
! Страните членки на ЕС, ЕИП, Андора, Сърбия, Швейцария и държави извън ЕС, членки на международно споразумение "Зелена карта"
Ремонт на пътя при ПТП или при техническа повреда, включително липса на гориво
! При ПТП или техническа повреда на застрахованото МПС по време на пътуване, вследствие на които последното е обездвижено
До 100 лв. за България до 250 Евро за чужбина
Репатриране на Застрахования и/или разходи за настаняване
! При ПТП или техническа повреда, вследствие на които застрахованото МПС не може да бъде ремонтирано през следващите 12 часа, в зависимост от избора на Застрахования
До застрахователния лимит за България до 3000 Евро за чужбина
Медицинско транспортиране
! Транспортиране на ЗАСТРАХОВАНИЯ в най-близката до мястото на застрахователно-асистанс събитие, болница
До застрахователния лимит
Репатриране в случай на внезапна смърт
! При смърт на Застрахования вследствие на ПТП се предприема репатриране на тленните останки до Р. България и се заплащат се следсмъртни манипулации
До застрахователния лимит
Прибиране на дете/деца до 16 г. останало/и без надзор
! Ако вследствие на ПТП, в случай на телесни увреждания или смърт на Застрахования, който не е в състояние да се грижи за дете под 16г. Възраст, което може да е пътувало с него по време на асистанс събитието, Асистанс компанията организира прибирането на такова дете до постоянното му местодомуване в Р.България под надзора на възрастен и заплаща разходите за автобус или влаков транспорт, икономична класа
До застрахователния лимит
Изоставяне на застрахованото МПС/ Прекратяване на регистрация
! Ако вследствие на ПТП, се наложи застрахованото МПС да бъде свалено от отчет при съответното управление на Пътна полиция към МВР по месторегистрация, Асистанс компанията организира и поема разходите за законното прекратяване на регистрацията и таксите свързани с него, както и транспортирането на останките до най-близката автоморга/оторизиран пункт за изкупуване на метални отпадъци или място посочено от Застрахования в района, където се съхранява автомобила
До 200 лв.
Доставка на резервни части
! Ако вследствие на ПТП или техническа повреда, застрахованото МПС се нуждае от резервни части, които не могат да бъдат закупени в населеното място в което се намира сервиза и които са необходими за неговата изправност, Асистанс компанията съдейства за тяхното намиране и плаща за тяхната доставка
до 150 лв. за България до 250 Евро за чужбина
Правна помощ – ако вследствие ПТП с участието на застрахованото МПС, водачът е подведен под юридическа отговорност
! Ако вследствие ПТП с участието на застрахованото МПС, водачът е подведен под юридическа отговорност
Правна консултация - до 100 лв. за България / 200 Евро за чужбина Адвокатски хонорар - до 100 лв. за България / 1000 Евро за чужбина
Отключване , транспортиране, поръчване на дубликат на ключ
! Ако вследствие на дефект от ПТП, техническа повреда, заключване или изгубване на ключ застрахованото МПС не може да започне или продължи пътуването
До 250 лв. за България / 200 Евро за чужбина
заместващ водач
До 1000 Евро за чужбина

Официални и доверени сервизи - партньори на Групама

За автомобили до 10 г. от датата на производството Групама предлага при определени условия възможност за извършване на ремонт в доверен сервиз на Застрахователя, или официален сервиз за марката за автомобили.
За автомобили над 10 г. от датата на производство Групама предлага при определени условия възможност за ремонт в над 100 доверени сервизи в цялата страна.