Застраховка „Лизинг ЗАЩИТА”
Считано от 04.05.2020 г., продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес" няма да се предлагат на нови клиенти. Активните застрахователните полици по тези продукти ще продължат да бъдат обслужвани от дружеството, спрямо срока на валидност на конкретната застраховка.

 

Всеки от нас желае да притежава нов автомобил. Когато автомобилът е закупен на лизинг се притесняваме дали няма да го изгубим, ако останем без работа или се разболеем неочаквано и пропуснем няколко поредни вноски. Тъй като медицинското лечение в България е скъпо, а пазарът на труда е несигурен в период на криза, в такъв момент много хора се сблъскват със сериозни трудности да се справят с вноските си по лизинга за автомобила си. Ние предлагаме решение на този проблем – да покриваме месечните Ви вноски по лизинга за определен период от време вместо Вас.  

 • За да получите съвсем безплатно* допълнителна защита за себе си и за семейството си
 • Месечните ви вноски по лизинга сe плащaт от нас, когато вие сте в труден момент
 • Възползвате се от уникална защита на световно ниво
 • Гарантирате си придобиването на автомобила
 • Защитавате себе си и семейството си от дългове към OТП Лизинг
 • Ние покриваме цялата остатъчна сума плюс ДДС

* Клиентите със съществуващ лизинг договор имат минимално увеличение на лихвения процент. Но колко струва спокойствието им?

 • Сигурен сте в подкрепата на OТП Лизинг при удари от съдбата

Уникалният продукт гарантира възможността за придобиване на собствеността върху автомобила, като Застрахователят погасява всички лизингови вноски на клиента при нещастно събитие или фатален край или покрива вноските към OТП Лизинг при временни затруднения.

В случай на загуба на работното място след съкращение, застраховката гарантира поемането на месечните вноски вместо клиента до 6 месеца на събитие или година за срока на целия лизинг. В случай на временна неработоспособност, вноските се покриват за болничния период, също до 6 месеца от настъпване на събитието. При настъпване на най-лошото и инвалидизация, целият остатък по лизинга се поема от застраховката, а лизингополучателят или наследниците му могат да придобият собствеността върху автомобила.

За повече информация относно предлагания лизинг със застраховка от OТП Лизинг, моля натиснете тук.

 • Смърт в случай на заболяване или злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука или заболяване
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване
 • Временна Неработоспособност в резултат на злополука или заболяване
 • Безработица, предоставена от Комерчни пойищовна (КП)

*Безработица е допълнително покритие от Общото Застраховане, предлагано от Комерчни пойищовна(КП). Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук.

 • Вашите задължения към OТП Лизинг се изплащат от нас
 • Вашите месечни вноски по лизинга в случай на настъпила Временна Неработоспособност или Безработица се изплащат директно на банката от нас или съответно КП
Общи условия

Всеки от нас желае да притежава нов автомобил. Когато автомобилът е закупен на лизинг се притесняваме дали няма да го изгубим, ако останем без работа или се разболеем неочаквано и пропуснем няколко поредни вноски. Тъй като медицинското лечение в България е скъпо, а пазарът на труда е несигурен в период на криза, в такъв момент много хора се сблъскват със сериозни трудности да се справят с вноските си по лизинга за автомобила си. Ние предлагаме решение на този проблем – да покриваме месечните Ви вноски по лизинга за определен период от време вместо Вас.  

 • За да получите съвсем безплатно* допълнителна защита за себе си и за семейството си
 • Месечните ви вноски по лизинга сe плащaт от нас, когато вие сте в труден момент
 • Възползвате се от уникална защита на световно ниво
 • Гарантирате си придобиването на автомобила
 • Защитавате себе си и семейството си от дългове към OТП Лизинг
 • Ние покриваме цялата остатъчна сума плюс ДДС

* Клиентите със съществуващ лизинг договор имат минимално увеличение на лихвения процент. Но колко струва спокойствието им?

 • Сигурен сте в подкрепата на OТП Лизинг при удари от съдбата

Уникалният продукт гарантира възможността за придобиване на собствеността върху автомобила, като Застрахователят погасява всички лизингови вноски на клиента при нещастно събитие или фатален край или покрива вноските към OТП Лизинг при временни затруднения.

В случай на загуба на работното място след съкращение, застраховката гарантира поемането на месечните вноски вместо клиента до 6 месеца на събитие или година за срока на целия лизинг. В случай на временна неработоспособност, вноските се покриват за болничния период, също до 6 месеца от настъпване на събитието. При настъпване на най-лошото и инвалидизация, целият остатък по лизинга се поема от застраховката, а лизингополучателят или наследниците му могат да придобият собствеността върху автомобила.

За повече информация относно предлагания лизинг със застраховка от OТП Лизинг, моля натиснете тук.

 • Смърт в случай на заболяване или злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука или заболяване
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване
 • Временна Неработоспособност в резултат на злополука или заболяване
 • Безработица, предоставена от Комерчни пойищовна (КП)

*Безработица е допълнително покритие от Общото Застраховане, предлагано от Комерчни пойищовна(КП). Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук.

 • Вашите задължения към OТП Лизинг се изплащат от нас
 • Вашите месечни вноски по лизинга в случай на настъпила Временна Неработоспособност или Безработица се изплащат директно на банката от нас или съответно КП
Общи условия