Обратно към Новини

Финансови резултати на Групата за първото полугодие на 2014

01 August 2014

Париж, 31 Юли 2014

Финансови резултати на Групата за първото полугодие на 2014

Добро представяне в съответствие с нашата стратегическа програма

-> Стабилен премиен приход от 9,2 милиарда евро

  • Селективно развитие във Франция
  • Растеж в международен план

-> Оперативните приходи в съответствие със стратегията на Групата

  • Силно подобрение на комбинирания коефициент в общото застраховане  98,5% (-2,4 пункта)
  • Част от продуктите Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд бележат увеличение  в размер на 16.2% от общите резерви в индивидуални спестявания (+2,9 пункта),
  • Икономическа оперативни приходи от 100 млн. евро

-> Нетна печалба в размер на 140 милиона евро

-> Граница на платежоспособност  239%

"Първото полугодие на 2014 г. потвърждава успеха на Groupama в изпълнение на стратегията за засилване на основните бизнес линии.

Благодарение на стриктната и обединена система на управление, Групата продължава да затвърждава финансовата си  стабилност чрез приоритизиране на услугите, които представя на своите членове и клиенти ", заяви Жан-Ив Даже, председател на Борда на директорите на Groupama SA.

"В съответствие със стратегическата си програма, Групата значително увеличи своя оперативен приход, постигна премиен приход в общото застраховане във Франция и в чужбина, продължи преобразуването на продуктовия микс от застраховка живот и успешно извърши редица финансови операции. И така Groupama продължава да гради върху резултатите от своята обединена стратегия, движена от постигнатите бизнес резултати ", добави Тиери Мартел, главен изпълнителен директор на Groupama SA.

Комбинираните финансови отчети на Групата и консолидираните финансови отчети на Groupama SA за първото полугодие на 2014 г. бяха одобрени от Съвета на директорите на Groupama SA по време на срещата, председателствана от Жан-Ив Даже на 31 юли 2014 година.

Към пълния текста на съобщението за пресата.


Сподели