Обратно към Новини

Групама Груп отбеляза нетна печалба от € 286 млн. за първото полугодие на 2017 г.

11 септември 2017

Групама Груп отбеляза нетна печалба от € 286 млн. за първото полугодие на 2017 г.: 


Сподели