Обратно към Новини

Групама открива нов офис в Пловдив

10 September 2014

Групама открива нов офис в Пловдив

На снимката -  Селин Болар, Главен изпълнителен директор на Групама

На 12 септември в навечерието на Международния фестивал на изкуствата в Пловдив  (12 - 28 септември 2014) Застрахователна компания Групама открива своя нов офис в Пловдив, който се намира на бул. Руски № 7.

Церемонията по откриването ще се състои на 12 септември 2014 в Балабановата къща в Стария град – Пловдив, където същия ден се открива изложбата на Роман Проняев, чието творчество Групама подкрепя.

Френската застрахователна компания е със 100-годишна история от създаването си до днес, насочена към  непрекъснато развитие и адаптация към нововъзникващите икономически предизвикателства, както и към променящите се нужди на своите членове. В същото време, компанията остава лоялна към своето начало в исторически план и като кооперативен застраховател.

Сред основните акценти  в услугите на  „Групама“ за българските граждани  са достъпните цени на застраховките на автомобили от среден клас, важно предимство в този сегмент на българския пазар.

За да изпълнява своята стратегия, „Групама” инвестира преди всичко в човешкия си капитал, като разработва и прилага политика за човешките ресурси, въз основа на ангажираността на служителите и социална отговорност. В компанията работят общо 35 000 служители, от които 27 000 във Франция и 8 000 служители в цял свят.

Историята на “Групама“ в България започва през 2008-ма година, когато Groupama S.A. придобива 100 % от дружеството ДСК Гаранция и става негов едноличен собственик. Двете компании, опериращи на българския пазар – „Групама Застраховане” и „Групама Животозастраховане” са ексклузивен партньор на Банка ДСК, чрез дългосрочно споразумение за продажба на банково застрахователни продукти.

Бъдещата мисия на „Групама“ в България  включва амбициозно присъствие на пазара на автомобилното застраховане и политика, съобразена със социално отговорните ценности и ръководните принципи на компанията: достъпност, отговорност и солидарност..


Сподели