Обратно към Новини

„Групама Животозастраховане“ ЕАД получи разрешение от Комисията за финансов надзор да придобие ЗАД „Експрес Животозастраховане“ АД.

10 October 2019

„Групама Животозастраховане“ ЕАД информира, че Комисията за финансов надзор одобри днес 10 октомври 2019г.  извършването на пряко придобиване от „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД на 100% квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

Комисията одобри също:

  • нови членове на съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД - Селин Болар и Оливие Пекьо.
  • Свилен Атанасов Стоянов за лице, осъществяващо функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
  • Владимир Георгиев Ралчев за прокурист на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

Назначенията ще бъдат в сила след финансовото приключване на придобиването.


Сподели