Обратно към Новини

Интеграция със софтуера SIRMA ISG

27 June 2014

По случай приключването на първия етап от интеграцията със софтуера SIRMA ISG и създаването на нови възможности за съвместна работа, на 25 юни 2014 Групама бе домакин на събитие, на което присъстваха брокери и партньори.

В своето приветствено слово г-жа Селин Болар разказа историята на Групама в България и сподели с присъстващите, че както мисията на брокерите, е да предлагат най-добри застраховки за своите клиенти, така и мисията на Групама е същата – високо качество на предлаганите услуги и ангажимент към клиенти и партньори.

Клиентите трябва да имат доверие, че когато купуват застраховки, те ще получат добро обслужване и бързо изплащане на щети.

Борис Димчев (Ръководител Автомобилно засраховане Групама) говори за по-различното застраховане, реализирано с модерни способи, почерпени от международния опит на Групама. От страна на ISG Тянко Латев представи демо версия на присъстващите брокери за електронизация на застраховките.

Първата автоматизация на застраховки Каско в системата на SIRMA ISG за брокери е реализирана за Групама, благодарение на сътрудничеството с екипите на Пейчо Пейчев (IT) и Борис Димчев (Автомобилно застраховане) от страна на Групама.

*От ляво на дясно: Борис Димчев, Селин Болар, Пейчо Пейчев

Сподели