Обратно към Новини

Групама Застраховане отново №1 на ниво удовлетвореност при щети по застраховки Каско и Домашно имущество

09 December 2022

Групама България за поредна година отчете рекордни за пазара резултати по отношение на ключови показатели за клиентско обслужване като цялостна удовлетвореност на клиентите и ниво на препоръка при щети по застраховки Каско и Домашно имущество.

Това отчита маркетингово проучване, направено по поръчка на Групама от агенция за маркетингови анализи. Проучването обхваща извадка от общо 1400 души. 

                      

Според изследването

97% от хората са доволни от размер на изплатеното обезщетение по застраховка Каско на Групама.

100% е удовлетвореността от бързината за осъществяване на огледа по тази застраховка, а 89% са доволни от бързото обслужване при регистриране на щета.

98% от попитаните са доволни от отношение на служителите при обработка на щета.

Изследването отчита и хората, които биха препоръчали застраховка Каско на Групама на близки и познати. Това ниво на препоръка за Каско на Групама е 51 пункта при средното ниво на пазара от 33 пункта.

Цялостната удовлетвореност на клиентите по застраховка Каско на Групама е с оценка от 8,53 при средна оценка за пазара 8,16.

                       

Удовлетвореността при щети при застраховката за домашно имущество също е рекордна за пазара.


98% от хората са доволни от лесно осъществяване на оглед при щета. Същият е и процентът удовлетвореност от срок за изплащане на обезщетенията.

100% от попитаните са удовлетворени от бързината за осъществяване на огледа.

84% от хората изразяват удовлетвореност от размера на изплатеното обезщетение.

Нивото на препоръка по Домашно имущество е 56 пункта при  средно за пазара 37 пункта.

Цялостната удовлетвореност на клиентите по застраховка Домашно имущество е с оценка 8,62 при средна оценка за пазара 8,15. 

Общото ниво на препоръка за Групама – Каско + Имущество, е 54 пункта при средно за пазара от 35 пункта.


Сподели