Обратно към Новини

Групама Застраховане и Животозастраховане – с нова управленска структура

08 April 2024

От м. март 2024 г. г-н Тихомир Минчев поема ролята на изпълнителен директор, отговарящ за направления „Финанси и актюери“ и „Застрахователни операции“ и член на Съвета на директорите на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД. Представителството на двете компании вече се осъществява от г-жа Селин Болар – Главен изпълнителен директор и Тихомир Минчев – Изпълнителен директор.

До момента г-н Минчев заемаше позицията на Прокурист и Финансов директор в двете компании.

Тихомир Минчев има повече от 17 години опит в областта на финансите, счетоводството и застраховането. Кариерата му започва от одитното направление на PricewaterhouseCoopers, България, а от 2010г. заема ръководни позиции в двете застрахователни компании, чрез които у нас развива дейност френската финансова група Groupama.

Г-н Минчев е магистър по счетоводство и финансов контрол от Университета за национално и световно стопанство,  а през 2015 г. завършва Executive Management Learning Program в EMLYON Business School. Член е на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants). Владее английски и ползва френски език.


Сподели