Предмет на застраховката

 

недвижимо имущество

жилище

(масивни сгради - апартаменти, къщи и ваканционни селища)

 

движимо имущество

обзавеждане

(мебели и обзавеждане, бяла и черна техника, домакински електроуреди, битова електроника, компютърна и друга електронна техника, предназначени за домашно ползване в конкретното домакинство)

Характеристики

срок

Полицата се сключва за срок от 1 година.

условия

Еднократно плащане, с възможност за разсрочване на 2 или 4 вноски.

Основно покритие

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия
 • Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение
 • Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед
 • Изтичане на вода и пара
 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Удар от пътно превозно средство
 • Счупване на стъкла
 • Допълнителни разходи в резултат на настъпило застрахователно събитие
 • Разходи за алтернативно настаняване
 • Разходи за разчистване и спасяване на имущество
 • Щети на недвижимо имущество причинени в резултат от кражба чрез взлом

Допълнително покритие

 • Земетресение
 • Злоумишлени действия на трети лица (вкл. Умишлен палеж)
 • Кражба
 • Токов удар или късо съединение

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОКРИТИЕТО ЗА АПАРТАМЕНТА:

 • тавани, мазета и гаражи в сградата, в която се намира апартамента

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОКРИТИЕТО ЗА КЪЩАТА:

 • басейни, огради, беседки, навеси и др., които не са част от къщата

 • ландшафт – градини, саксии и цветя

И още ...

 • Спортна екипировка и принадлежности с покритие извън мястото на застраховката;

 • Вашата отговорност към другите (с покритие за имуществени и неимуществени вреди с лимити до 100 000лв.

 • Специални условия за разширяване на покритието за:

  • - oтговорност на наемателя спрямо наемодателя
  • - oтговорност на наемодателя спрямо наемателя
 • Злополука на членовете на домакинството - Застраховат се всички членове на вашето домакинство до 64 годишна възраст

 • Застраховка отмяна или прекъсване на пътуване – предназначена да защити финансовия интерес на членовете на домакинството в случай на настъпило застрахователно събитие, довело до отмяна или прекратяване на пътуване;

 • Бърза ликвидация при изплащане на щети – При определени условия и критерии можем да разгледаме вашата щета по улеснена процедура с изплащане до 5 дни.

 • Услуга „Доверен майстор“ – При определени условия и критерии Застрахованият може да се възползва от предоставената му възможност за отстраняване на щети от доверен майстор.

Документи

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЩЕТА

Изтеглете уведомление за щета!


Партньори


Housmeister

Доверен майстор

Хаусмайстер АД е модерна компания за комплексни решения за дома и офиса, която трансферира водещия немски опит и коректност към клиентите. Основната мисия на компанията е да спести времето и стреса, да поеме грижите и да улесни живота на своите динамични и заети клиенти, като им осигури възможност да се фокусират върху своите основни професионални ангажименти и приятното използване на личното и свободното време.


Housmeister

БДСК

Банка ДСК е лидер в банкирането на дребно на българския пазар. Динамично развиваща се, модерна, гъвкава и ориентирана към нуждите на всички свои клиенти, Банка ДСК предлага широка гама от продукти и услуги. Групама е дългогодишен партньор на банката в предлагане на продукти от сегмента банково застраховане. В офисите на Банка ДСК можете да намерите пълна информация, да получите оферта или сключите полица по застраховка „Любим дом“ или някой от другите продукти на Групама.