Помощ за клиента
Какво представлява Groupama Video Assistant?
Groupama Video Assistant е единственото по рода си в България дигитално приложение, за извършване на първоначален оглед на автомобили и завеждане на щети в реално време по застраховки в сегментите Каско и Имущество. То позволява аудио и видео комуникация в реално време чрез инсталирано приложение на мобилно устройство (телефон или таблет), работещо под операционна система Android или iOS. То позволява извършване на първоначален оглед, заснемане и идентификация на МПС от дистанция между клиента и застрахователния експерт, тоест те се намират на различни места един от друг и огледът се извършва единствено дигитално, посредством мобилното устройство на клиента.

Вашите предимства:

Пести време
Пести време
Оглед в реално време
Оглед в реално време
Получавате необходимите документи изцяло онлайн
Получавате необходимите документи изцяло онлайн
Бързо и качествено обслужване
Бързо и качествено обслужване

Как да се възползвам?

1
Информирайте за Вашата щета на тел.: 0700 123 32 , а след това насрочете удобен ден и час за оглед от дистанция.
2
Да инсталирате приложението на своето мобилно устройство от линк, изпратен Ви чрез SMS или по Е-mail от Застрахователната компания. За да бъде успешно инсталирането e необходимо линкът да бъде достъпен директно през мобилното устройство.
3
След като инсталацията на приложението приключи (инсталирането е идентично с това като на всяко друго приложение за смартфон), е необходимо да кликнете/изберете отново същия линк, чрез който вече сте инсталирали приложението. По този начин то се стартира и се осъществява аудио и видео комуникация през мобилното устройство с експерт на Застрахователната компания.

Какво ви е необходимо за успешна видео връзка?

Android версия 4.0 или по-нова, или Apple iOS 8 или по-нова версия.
Наличие на основна (задна) и фронтална (предна) камера.
Наличие на тарифен план с мобилен оператор, включващ интернет достъп.
Заредена батерия на мобилното устройство - над 50%.
Достатъчно пространство, за да имате възможност да заобиколите и заснемете автомобила / щетата от всички страни.

При нужда от допълнителна информация екипът на Групама остава на разположение на национален тел.: 0700 123 32. 

При променя на собственост и/или регистрационен номер на МПС по сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, е необходимо да ни информираш по един от следните начини, така че да изготвим Анекс / Добавък  към твоята полица и новите обстоятелства по полицата да влязат в сила:

 1. Можеш да посетиш всяка една агенция на Групама в страната
 2. Обади ни се на тел: 0700 123 32
 3. Можеш да ни пишеш на имейл: auto@groupama.bg
 4. Да посетиш офис на наши брокери партньори 
В какъв срок трябва да ни информираш?

Информация към Групама за промяна на обстоятелства по сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите трябва да се подаде в рамките на 7 работни дни от датата на издаване на Талон на МПС от КАТ. 

Каква информация ще е необходима, за да се направи промяната на собственост и/или регистрационен номер:
 • Сканиран или сниман Талон на МПС
 • Номер на Полица или ЕГН на собственика, вписан в  Талона на МПС
 • Актуален контакт за връзка със собственика

След предоставяне на тези данни наш сътрудник ще изготви и ще ти предостави Анекс/ Добавък с отразените промени. Документът може да бъде получен лично в офис на Групама, по куриер или по имейл.

Имай предвид, че този Анекс става неразделна част от твоята полица и следва да бъде запазен до изтичане на застраховката.

При нужда от допълнителна информация сме на твое разположение на тел: 0700 123 32.

В стремежа ни да отговорим на твоите нужди да бъдеш обслужен бързо, удобно и в реално време, Групама лансира услугата - „Плащане на поредна вноска“ изцяло онлайн.

 

 

Като наш клиент, тази нова функционалност ще ти даде възможност да заплащаш поредните ти вноски изцяло онлайн, без да е необходимо физически да посещаваш офис на Групама или офиса на посредника, при когото е сключена застрахователната полица. 

И всичко това само с няколко клика:

 1. От секция онлайн услуги на www.groupama.bg избираш „Плати поредна вноска“ и се регистрираш в нашата онлайн платформа, като въвеждаш следните параметри: имейл, ЕГН/ЕИК на Застраховащ по полица и номер на активна полица.
 2. Влизаш в профила си с имейл и избраната от теб парола.
 3. Виждаш своите активни полици с неплатени вноски и избираш една или повече полици, по които желаеш да платиш поредна вноска и ги отбелязваш с чек. Имаш възможност да платиш едновременно по 1 дължима вноска за всяка от избраните полици. Ако желаеш да заплатиш всички дължими вноски (или повече от една) по дадена полица, то трябва да влезеш в платформата повторно. Могат да бъдат платени вноски по застрахователни полици, сключени в „Групама Застраховане" ЕАД, по които клиентът ( физическо или юридическо лице) е Застраховащ по полицата (пример: Автомобилно застраховане , Имуществено застраховане и др.)
 4. Попълваш допълнителна информация за контакти.
 5. Плащаш с банкова карта и получаваш потвърждение за успешно плащане по имейл. Ако си заплатил вноска по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, потвърждението ще включва и информация за организирана куриерска доставка на стикер и зелена карта на посочения адрес в стъпка 4.
Както обещахме – бързо, лесно и удобно!

 

 

При нужда от допълнителна информация екипът на Групама остава на твое разположение на национален тел.: 0700 123 32. 

Този документ представлява Политиката за защита на личните данни на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД, която е разработена в съответствие с Политиката за управление на личните данни на Групата Групама. Изпълнението на подходящи политики за защита на данните е необходимо с оглед на дейностите по обработване на данните, извършвани от „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Този документ

 • описва общата рамка на политиката за защита на личните данни, която ще се прилага в „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД (цели, обстоятелства, определения и др.);
 • повтаря общите принципи, приложими към личните данни и ресурсите, използвани за тяхното управление;
 • представя съществуващото управление, с описания на ролите и отговорностите по защита на личните данни, с които са ангажирани всички страни, участващи в осъществяването на обработването на данни, включително ГЛЗД, администраторите на данни и ДЛЗД.
Защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни е основно право, включено в Хартата на основните права на Европейския съюз. Като сериозна социално отговорна компания и като част от Групата Групама, всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД се стреми по-специално да гарантира спазването на основните права и свободи на всички лица, независимо дали са клиенти, служители, потребители на уебсайтове, обработващи данни (доставчици на услуги) и др. Уважението към неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни са основни фактори за вдъхване на доверие, както се вижда от мотото на Групата Групама "Създаваме доверие", подчертавайки тази ключова стойност. Поради разнообразието на дейностите си, всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД обработва много лични данни за различни цели и използва широк спектър от методи. Запазването на основните права е от съществено значение за нашите висши ръководни кадри, клиенти, служители и т.н. Съзнавайки важността на защитата на личните данни, рисковете, които възникват в случай на нарушение и необходимостта от въвеждане на процес на управление на риска, всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД се стреми да осигури спазването на всички приложими разпоредби и е работило в това отношение в продължение на много години. Този ангажимент се отразява чрез включването на тези ценности и принципи в Етичната Политика на компаниите, в която се посочва, че всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД гарантира, че събраните и обработени лични данни не причиняват вреда или щети на човешката идентичност, личната неприкосновеност или личните свободи. Всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД също така се ангажира да зачита правата на субектите на данни и да вземе всички мерки за защита на тяхната поверителност. Този ангажимент се проявява в приемането през 2018 г. на настоящата политика за защита на личните данни от всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД. Политиката описва: общия контекст на прилагането на управлението на личните данни в съответствие със стратегията на Групата Групама и на всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД; обхвата на политиката за защита на личните данни на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД; общите принципи, приложими към защитата на личните данни; методите, използвани за защита на личните данни; организацията за управление на личните данни в „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД и Групата Групама, включително ролите и отговорностите на всички страни, участващи в осъществяването на обработването на данни.
Лични данни Всяка информация, отнасяща се до физическо лице (субект на данни), идентифицирано или възможно да бъде идентифицирано пряко или непряко, като се позовава идентификатор като име идентификационен номер или на един или повече специфични за него / нея елемента (например фамилия, собствено име, всеки национален идентификационен номер, имейл адрес, IP адрес, глас, снимка, данни за местоположението и т.н.). Обработване на данни Обработване на данни е всяка операция или набор от операции, включващи лични данни, независимо от използвания метод или средство (автоматизирано обработване на данни или неавтоматизирано обработване на лични данни), включително събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на данни. Администратор на данни Физическо или юридическо лице, което е единствено или съвместно отговорно за определяне на целта и методите за обработване на данни. Всяко едно от дружествата „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД е администратор на лични данни и обработва лични данни на своите контрагенти, като в някои случаи обработва личните данни заедно с други администратори на лични данни (съвместни администратори) или чрез обработващи лични данни. Обработващ лични данни Физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора на данни. Всяко едно от дружествата „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД е обработващ лични данни от името на другото дружество - администратор на данни на базата на договор за споделена ИТ инфраструктура и персонал. Орган за защита на личните данни Национален независим орган, отговорен за надзора на спазването на разпоредбите за защита на личните данни. В България Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) осъществява независимия надзор за спазването на разпоредбите за защита на личните данни. Длъжностно лице по защита на данните - ДЛЗД ице, назначено от администратора на данни въз основа на професионална компетентност и познаване на въпросите, свързани със защитата на личните данни, ролята в европейски контекст, определена от регламентите на ЕС за защита на данните. Всяко едно от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД назначава Ръководителя на функцията по Управление на рисковете и на функцията за Съответствие за длъжностно лице за защита на личните данни на дружеството. Мениджъри по сигурността на информационните системи - GISSM - CISSM Мениджърът за групата по сигурността на информационните системи (GISSM) предоставя експертни познания и подкрепа на компаниите от групата по всички аспекти, свързани с сигурността на информационните системи. Корпоративният мениджър по сигурността на информационните системи за компаниите на Групата Групама в България (CISSM) отговаря за сигурността на информационните системи в рамките на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Общи принципи за защита на личните данни представляват изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, преди да се извърши всяко обработване на лични данни. Всяко следващо изменение на това обработване също трябва да отговаря на тези изисквания.

„Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД и всички техни съвместни администратори на данни трябва да бъдат в състояние да демонстрират по всяко време предприетите мерки за спазване на различните изисквания за защита на личните данни.

Принципите на защита на личните данни се вземат предвид от етапа на проектиране на всяко обработване на данни, както и по подразбиране.

Що се отнася до сигурността и поверителността на данните, спазването на политиките за сигурност и сигурността следват политиката на GISSP за груповите информационни системи.

     Личните данни се събират добросъвестно, законосъобразно и прозрачно за конкретни, изрични и законни цели и не се обработват повече по начин, който е несъвместим с тези цели. Данните се събират добросъвестно, когато субектите на данни са информирани за използваното обработване на данни (цели, получатели, периоди на съхранение на данни и т.н.) и за това как те могат да упражнят правата си. Субектите на данни трябва да бъдат информирани по този начин или по времето, когато се събират данни, или в разумен срок в случай на непряко събиране (данни, които не се събират директно от субекта на данните). Обработването на данните се счита за законосъобразно, ако субектите на данни са били информирани и са дали съгласието си за съответната цел (уточнена и известна) и ако е необходимо обработване на данни (заради правно задължение, според законните интереси на администратора на лични данни, за изпълнение на договор или предложение за договор, за защита на жизнените интереси на дадено лице и т.н.).
     Събраните данни трябва да бъдат адекватни, уместни (свързани с) и ограничени (понятието за свеждане до минимум на данните) във връзка с целите, за които се събират и впоследствие се обработват. Личните данни трябва да бъдат точни и да се поддържат актуални. Трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се коригират или заличават незабавно.
     Личните данни могат да се съхраняват не повече от необходимото за целите, за които се обработват, в съответствие със съответното законодателство. Когато вече не е необходимо, те трябва да бъде анонимизирани или унищожени. Субектите на данни са информирани за периода, за който се съхраняват данните им (или за критериите, позволяващи определянето на периода).
     Събирането и обработването на определени категории лични данни са забранени (отнасящи се до расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, генетични или биометрични данни, такива относно здравето или сексуалния живот и сексуалната ориентация и т.н.). Особено чувствителните данни представляват висок риск по отношение на индивидуалните свободи и основните права. Също така, съществуват ограничения за събирането на данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления; други видове данни могат да бъдат ограничени в зависимост от местното законодателство. При много ограничени условия, стриктно определени от регулаторните разпоредби, може да бъде възможно да се премахне общата забрана за обработване на такива данни. В Кодекса за застраховане има предвидени законови основания за обработване на чувствителни лични данни за ограничени случаи.
     Всеки субект на данни, чиито данни се обработват, има редица права, които трябва да бъдат спазени от администратора на данни. За дейности, засегнати от Регламент за защита на личните данни, това са: Правото на кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна информация за обработването, преди то да се случи, включително идентичността на администратора на данни, целта (целите), получателите и как може да се упражнява това право (по детайлни документи са налични в секция 3.4. по-нататък). Правото на съгласие за обработването на данните им и оттеглянето на това съгласие (при определени условия); Правото на достъп, коригиране, изтриване, заключване, ограничаване или възражение срещу обработването на личните им данни, правото на преносимост на данни и правото да се подаде жалба до надзорен орган; Правото на ефективна съдебна защита срещу администратора на данните или обработващия данни за всяко лице, което вярва, че правата му предоставени от регламентите за личните данни, са нарушени и правото да възложи на правилно създадена организация да започне производство от негово име (групово действие); Правото на обезщетение на всяко физическо лице за материални или нематериални загуби или щети, понесени в резултат на нарушение на горепосочените разпоредби. Изпълнението на тези права е улеснено и от настоящата Публична политика за защита на личните данни е официално регистрирана и прозрачна по отношение на обработването на лични данни и е лесно достъпна за субектите на данни (договорни документи, уебсайт, и др.), като по детайлни документи са налични в секция 3.4. по-нататък. Във всяка от дружествата в Групата, включително „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД, са въведени вътрешни процедури за управление на процеса на информиране на субектите на данни и обработка на техните искания в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби (по детайлни документи са налични в секция 3.4. по-нататък.).
     Данните се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност на данните чрез подходящи технически и организационни мерки. Вземат се всички необходими предпазни мерки с оглед на вида на въпросните данни, обхвата, контекста, целта и рисковете, свързани с обработването и използваните технологии, за да се запази сигурността на данните, включително предотвратяване на повреда, изтриване, обработване за неподходящи цели или достъп до данни от неупълномощени трети страни. Заделят се ресурси за гарантирането на поверителността, целостта, наличността и устойчивостта на данните, както и са налични процедури, предназначени за редовно тестване, анализ и оценка на ефективността на тези ресурси. Това е задължение на администратора на данни и на всички използвани обработващи лични данни в последствие. Администраторът на данни трябва да гарантира, че всеки обработващ данни предлага достатъчни гаранции относно прилагането на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че цялото обработване на данни отговаря на действащите правни и регулаторни изисквания за защита на личните данни. Това задължение трябва да бъде формализирано в договор, сключен с обработващия данните; това обаче не освобождава администратора на данни от задължението да гарантира, че мерките са спазени. За да изпълнят задълженията си по отношение на сигурността на данните / поверителността, „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД са създали и следват политика за сигурност на информационните системи, съобразена с размера на бизнеса, вида на обработените данни и представените рискове. Тази политика е местна версия на политиката за защита на информацията за групови системи (GISSP).
     „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД са базирани в страна от ЕС и следователно ще гарантират, че прехвърлянето на данни в държава, която не е член на Европейския съюз, е възможно само ако тази държава осигурява ниво на защита, считано за адекватно по отношение на претърпяната от данните Обработване, или ако са налице подходящи правни гаранции или ако прехвърлянето попада в приложното поле на дерогациите, разрешени от регламентите. Аутсорсингът на цялата или на част от обработването на данни, хостинга на база данни и отдалечения достъп от друга държава (например за целите на техническата поддръжка) представляват прехвърляне на данни. Когато администраторът на данни използва обработващ на лични данни, администраторът на данни трябва да провери дали данните се прехвърлят в страна извън ЕС от обработващия на данни или от каквито и да е подизпълнители на обработващи на лични данни, които самият обработващ може да използва, и контролира тези трансфери в зависимост от държавата на направлението.
     „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД са отговорни за обработването на данните (т.е. те са администратори на данни) и определят самостоятелно или съвместно с други целта на обработването и използваните методи. Всички администратори на данни са длъжни да предприемат всички мерки, за да гарантират и да бъдат в състояние да докажат, че са спазени разпоредбите за защита на личните данни, които са известни на всички страни и редовно проверявани, включително спазването на принципите, описани в настоящата Политика. „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД, в качеството си на администратори на данни, носят отговорност за спазването на изискванията на GDPR и / или съответните национални разпоредби, приложими към защитата на личните данни.
     Ръководството на всяко едно от дружествата „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД назначава Ръководителя на функцията по Управление на рисковете и на функцията за Съответствие на дружествата за длъжностно лице за защита на личните данни (ДЛЗД) на дружеството. Назначението е въз основа на професионалните способности, и по-специално на специализираните познания в областта на законодателството и практиката за защитата на данните, както и на постигнати резултати за изпълнение на цели. Длъжностното лице за защита на данните докладва на най-високо ниво в управлението на компанията. Задълженията на ДЛЗД, изложени в GDPR, са както следва: - ДЛЗД координира обработването на исканията, свързани с упражняването на правата на субектите на данни (достъп, възражения, жалби и др.), като е информиран при получаване на исканията и как се обработват и гарантира спазването на сроковете за отговор. За тази цел данните за контакт на ДЛЗД са достъпни за всички.
     Като компания от Групата, всяка от „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД изпълнява организационни и технически мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването на данните се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни по всяко време. Тези мерки трябва да бъдат преразглеждани и актуализирани, когато това е необходимо. Всяка от „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД въвежда политика и процедури като част от тези мерки и следователно има на разположение поне следните документи: Вътрешна Политика за управление на личните данни на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД (местна версия на тази групова политика), одобрена от ДЛЗД и изпълнителния директор. Тази политика следва да се актуализира винаги, когато е необходимо, и по подразбиране на всеки три години. Вътрешна Политика за сигурност на информационните системи (ISSP).

      Достъпни и прозрачни Публична Политика, Уведомления за поверителност и Процедура за индивидуални права.

      Свали
      Настоящата публична политика за защита на личните данни за физически лица (клиенти, потребители на интернет, кандидати за работа, служители и др.), одобрена от ДЛЗД, преди да бъде публикувана онлайн или разпространена по друг начин
       • Уведомления за поверителност за контрагенти физически лица:
       Свали
       Потребители на застрахователни услуги на „Групама Застраховане“ ЕАД при получаване на предложение и сключване на полица
       Свали
       Потребители на застрахователни услуги на „Групама Застраховане“ ЕАД при предявяване на претенция
       Свали
       Потребители на застрахователни услуги на „Групама Животозастраховане“ ЕАД при получаване на предложение и сключване на полица
       Свали
       Потребители на застрахователни услуги на „Групама Животозастраховане“ ЕАД при предявяване на претенция

       Агенти ФЛ и кандидати за агенти на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД

       Представляващи на агенти ЮЛ и кандидати за агенти на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД

       Свали
       Уведомление за поверителност за служители и кандидати за служители във връзка със сключване и предприемане на действия по сключване на трудови договори.
       Свали
       Уведомление за поверителност на личните данни във връзка със сключване и предприемане на действия по сключване на граждански договори и договори за управление.
       Свали
       Уведомление за поверителност за посетители на офисите на администраторите и прилежащите им помещения

       Посредници и служители на посредници при предоставяне на достъп до застрахователните системи на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД

       Свали
       Потребители на Кол Център
       Свали
       Потребители на дигитални комуникационни канали.
       Свали
       Публична Процедура за Обработване на искания, свързани с упражняването на индивидуални права.
       Свали
       Политика за бисквитките (cookies) на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.
       Свали
       Уведомление за поверителност за потребителите на Клиентски портал

       Служители на „Групама Застраховане” ЕАД и „Групама Животозастраховане” ЕАД през период на пандемия / епидемия

       Свали
       Уведомление за поверителност за служители през период на пандемия / епидемия

       1. Одобрение

       Политиката за защита на личните данни на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД се одобрява от Изпълнителния директор след съгласуване със Съвета на директорите.

       2.  Актуализации

       Политиката за защита на личните данни на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД се преглежда от органите, които я одобряват, когато се извършва значително актуализиране в резултат на:

        • Вътрешни събития, включително промени в областите на дейност на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД или съществени промени в организацията им;
        • Регулаторни или законодателни промени, които трябва да бъдат включени;
        • По подразбиране Политиката трябва да се преразглежда на всеки три години.

       Промени и допълнения в настоящите Правила могат да бъдат извършвани по реда на тяхното приемане.

       Уважаеми клиенти, 

       При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да се свържете със Застрахователната компания на телефон: 0700 123 32 или с Асистиращата компания, в случай на необходимост. При уведомяване за щети и изплащане на обезщетения, Групама Застраховане и Групама Животозастраховане прилагат следните правила:

       При настъпване на застрахователно събитие със застрахованото МПС е необходимо да се свържете с наш представител за получаване на инструкции за последващи действия на следните дежурни телефони: 0700 123 32 – при настъпили събития в Р. България и +359 2 902 48 13 – при настъпили събития извън територията на Р. България.

       • Стъпка 1
        Уведомяване за щета

        Чрез телефонно обаждане на тел. 0700 123 32. Наш служител ще регистрира претенцията и ще Ви даде необходимите инструкции и какви документи трябва да представите.

       • Стъпка 2
        Извършване на оглед
        • Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон
        • Физически, на уговорено от страните място
       • Стъпка 3
        Определяне начина на обезщетяване в съответствие с правата по застраховката
        • Изплащане на обезщетение по експертна оценка на Групама Застраховане ЕАД.
        • Изплащане на обезщетение по фактури, когато ремонтът се извършва в сервиз по Ваш избор.
        • Възстановяване на щетите в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД.
       • Стъпка 4
        Изплащане на обезщетение
        • В случаите на обезщетяване по експертна оценка или по фактури обезщетението се изплаща в 15 дневен срок по банкова сметка на собственика на МПС.
        • При ремонт в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД средствата за възстановяване на МПС се изплащат директно на сервиза.
       Свали
       Правила за уреждане на претенции по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите
       Свали
       Методика за определяне размера на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
       Свали
       Правила за уреждане на претенции по застраховка Каско на МПС
       Свали
       Уведомление за щета по застраховки “КАСКО” или „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
       Свали
       Правила за уреждане на претенции по застраховка Авто Асистанс

       В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

       Свали
       Вътрешни правила за уреждане на претенции към Групама Животозастраховане
       Свали
       Уведомление за щета

       В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

       Свали
       Вътрешни правила за уреждане на претенции по застраховка Злополука и Заболяване към Групама Застраховане

       При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с наш представител на тел.: 0700 123 32 в срок до 3 работни дни от установяване на събитието.

       Свали
       Вътрешни правила за уреждане на претенции по имуществени застраховки
       Свали
       Уведомление за щета
       • Стъпка 1
        Уведомяване за събитие
        1. Чрез телефонно обаждане към 0 700 123 32
        2. Чрез подаване на Уведомление за щета
       • Стъпка 2
        Извършване на оглед

        Варианти за оглед, според спецификата на събитието и размера на уврежданията:

        1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон. 
        2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
        3. Работа само по документи.
       • Стъпка 3
        Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие
        1. Документи, които се изискват при всички случаи:
         • Документ за собственост
         • Банкова сметка на Застрахования
        2. Документи при специфични събития:
         • Пожар – служебна бележка от РС ПБЗН
         • Земетресение – служебна бележка от сеизмологичен институт към БАН за силата на земния трус
         • Кражба – служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
         • Злоумишлени действия на трети лица - служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
       • Стъпка 4
        Калкулиране на вредите
        1. Чрез експертна оценка: оценяват се конкретно установени увреждания по застрахованите обекти, съгласно средни пазарни цени за възстановяване на имуществото във вида му преди събитието.
        2. Чрез представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от страна на Застрахователя.
       • Стъпка 5
        Срокове за получаване финално решение по заведената щета

        Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

       При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да се свържете с Асистиращата компания на телефон +359 2 850 89 89 в срок до 3 дни от узнаване на претенцията. Когато Застрахованият не е успял да се свърже с Асистиращата компания, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят в срок от 5 работни дни на адреса на Застрахователя.

       Свали
       Вътрешни правила за уреждане на претенции по застраховка Помощ при пътуване
       Свали
       Уведомление за щета
       • Стъпка 1
        Уведомяване за събитие
        1. Чрез незабавно уведомление на АСИСТИРАЩАТА КОМПАНИЯ на тел.: + 359 2 850 89 89, но не по късно от три работни дни от узнаването за застрахователното събитие.
        2. Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси
       • Стъпка 2
        Необходими документи

        Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

        1. Медицински разходи:
         • Медицински документи от проведения преглед (медицински доклад, рецепти);
         • Оригинали на платежните документи, изследвания и закупени медикаменти.
        2. Загуба/закъснение на личен багаж:
         • Уведомление до авиокомпанията за закъснението на багажа;
         • Билет за съответния полет;
         • Изходящ от авиокомпанията документ, доказващ събитието и връщането на багажa Ви, (с дати и часове.)
        3. Закъснение на багаж, превозван със самолет, с повече от 6 часа:
         • Оригиналите на всички платежни документи, с които да удостоверите закупуването на вещите от първа необходимост;
         • Документ от авиопревозвача, удостоверяващ часа на закъснение на багажа.

        В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

       • Стъпка 3
        Срокове за получаване финално решение по заведената щета
        1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
        2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни
       Свали
       Указания за ползване на услугите по здравна застраховка
       Свали
       Заявление за възстановяване на разходи директно от клиенти
       Свали
       Заявление за възстановяване на разходи през посредник
       Свали
       Правила за уреждане на застрахователни претнеции Групама Vita
       Свали
       Общи условия по здравна застраховка "Групама Вита"
       Свали
       Списък с медицински дейности, подлежащи на редуциране

       В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

       Свали
       Вътрешни правила за уреждане на претенции по застраховка Разни финансови загуби

       В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

       Свали
       Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застраховка "Обща гражданска отговорност"

       В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

       Свали
       Вътрешни правила и процедури за ликвидация на щети по застраховка " Карго"
       Свали
       Уведомление за щета

        

       Индивидуално застраховане

       Свали
       Пакет СОЛО: "Гражданска Отговорност" на автомобилистите и Злополука на водача и пътниците
       Свали
       Пакет "КОМФОРТ": "Гражданска Отговорност" на автомобилистите, Злополука на мястото на водача и Каско
       Свали
       Каско "КОМФОРТ ПЛЮС"
       Свали
       Пълно Автокаско "ПРЕСТИЖ"
       Свали
       Застраховка "Авто Асистанс"
       Свали
       Застраховка за "кредитополучателите на стокови кредити"
       Свали
       Групова застраховка "Злополука" на картодържатели
       Свали
       Покритие „Защитена карта“ към групова застраховка "Злополука" на картодържатели
       Свали
       Застраховка "Кредитна защита"
       Свали
       „Пожар и други щети на имущество"
       Свали
       Застраховка "Любим дом"
       Свали
       Застраховка "Любим дом Стандарт"
       Свали
       Застраховка „Помощ при пътуване“
       Свали
       Застраховка „Отмяна на пътуване“
       Свали
       Застраховка „Медицинска застраховка за чужденци в България“
       Свали
       Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа А - Гости на хотели
       Свали
       Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа Б - Билет
       Свали
       Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа В - Ваканция
       Свали
       "Обща гражданска отговорност за физически лица"
       Свали
       Застраховка за домашни любимци

       Корпоративно застраховане

       Свали
       Групова рискова застраховка "Живот"
       Свали
       Застраховка "Сигурност за бизнеса Стандарт"
       Свали
       Застраховка "Сигурност за бизнеса"
       Свали
       Застраховка "Индустриален пожар"
       Свали
       Застраховка "Строително-монтажни рискове"
       Свали
       Застраховка "Електронна техника и оборудване"
       Свали
       Застраховка "Всички рискове"
       Застраховка "Авария на машините"
       Застраховка "Прекъсване на дейността"
       Свали
       Групова застраховка "Злополука"
       Свали
       Групова застраховка "Злополука" на учащи и персонала в учебните заведения"
       Свали
       Застраховка "Обща гражданска отговорност"
       Свали
       Застраховка "Отговорност на работодателя"
       Свали
       Застраховка "Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове"
       Свали
       Застраховка "Отговорност на туроператори"
       Свали
       Застраховка "Професионална отговорност на адвокати"
       Свали
       Застраховка "Професионална отговорност на кредитни посредници "
       Свали
       Застраховка "Карго"

       Информационни документи по застрахователните продукти

       Свали
       Пакет СОЛО: "Гражданска Отговорност" на автомобилистите и Злополука на водача и пътниците
       Свали
       Пакет "КОМФОРТ": "Гражданска Отговорност" на автомобилистите, Злополука на мястото на водача и Каско
       Свали
       Каско "КОМФОРТ ПЛЮС"
       Свали
       Пълно Автокаско "ПРЕСТИЖ"
       Свали
       Застраховка "Авто Асистанс"
       Свали
       Застраховка за "кредитополучателите на стокови кредити"
       Свали
       Групова застраховка "Злополука" на картодържатели
       Свали
       Застраховка "Кредитна защита"
       Свали
       „Пожар и други щети на имущество"
       Свали
       „Комфорт за дома и семейството”
       Свали
       Застраховка "Любим дом"
       Свали
       Застраховка „Помощ при пътуване“
       Свали
       Застраховка „Отмяна на пътуване“
       Свали
       Застраховка „Медицинска застраховка за чужденци в България“
       Свали
       Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа А - Гости на хотели
       Свали
       Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа Б - Билет
       Свали
       Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа В - Ваканция
       Свали
       "Обща гражданска отговорност за физически лица"
       Свали
       Застраховка за домашни любимци

       Информационни документи - 

       Корпоративно застраховане

       Свали
       Групова рискова застраховка "Живот"
       Свали
       Застраховка "Индустриален пожар"
       Свали
       Застраховка "Строително-монтажни рискове"
       Свали
       Застраховка "Електронна техника и оборудване"
       Свали
       Застраховка "Всички рискове"
       Свали
       Групова застраховка "Злополука"
       Свали
       Групова застраховка "Злополука" на "Учащи и персонала в учебните заведения"
       Свали
       Застраховка "Обща гражданска отговорност"
       Свали
       Застраховка "Отговорност на работодателя"
       Свали
       Застраховка "Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове"
       Свали
       Застраховка "Отговорност на туроператори"
       Свали
       Застраховка "Карго"

       Анализ на потребностите на клиента

       Свали
       Анализ на потребностите на клиента - Автомобилно застраховане
       Свали
       Анализ на потребностите на клиента - Защита за картодържатели
       Свали
       Анализ на потребностите на клиента - Защита за кредитополучатели
       Свали
       Анализ на потребностите на клиента - Имущество
       Свали
       Анализ на потребностите на клиента - Имущество за стопански нужди
       Свали
       Анализ на потребностите на клиента - Застраховки при пътуване
       Свали
       Анализ на потребностите на клиента - Защита на притежатели на стокови кредити
       Свали
       Анализ на потребностите на клиента - Защита на работодатели

       Ако желаете да се възползвате от отстраняване на щети от доверен или официален сервиз по Вашата застраховка Каско "Престиж" в партньорската мрежа на Групама, е необходимо да заявите предварително при обработване на Вашите документи. 

       Изберете най-близкия до Вас сервиз:  

        

       Обекти
       Свали
       Списък с официални и доверени сервизи
       Какво представлява Groupama Video Assistant?
       Groupama Video Assistant е единственото по рода си в България дигитално приложение, за извършване на първоначален оглед на автомобили и завеждане на щети в реално време по застраховки в сегментите Каско и Имущество. То позволява аудио и видео комуникация в реално време чрез инсталирано приложение на мобилно устройство (телефон или таблет), работещо под операционна система Android или iOS. То позволява извършване на първоначален оглед, заснемане и идентификация на МПС от дистанция между клиента и застрахователния експерт, тоест те се намират на различни места един от друг и огледът се извършва единствено дигитално, посредством мобилното устройство на клиента.

       Вашите предимства:

       Пести време
       Пести време
       Оглед в реално време
       Оглед в реално време
       Получавате необходимите документи изцяло онлайн
       Получавате необходимите документи изцяло онлайн
       Бързо и качествено обслужване
       Бързо и качествено обслужване

       Как да се възползвам?

       1
       Информирайте за Вашата щета на тел.: 0700 123 32 , а след това насрочете удобен ден и час за оглед от дистанция.
       2
       Да инсталирате приложението на своето мобилно устройство от линк, изпратен Ви чрез SMS или по Е-mail от Застрахователната компания. За да бъде успешно инсталирането e необходимо линкът да бъде достъпен директно през мобилното устройство.
       3
       След като инсталацията на приложението приключи (инсталирането е идентично с това като на всяко друго приложение за смартфон), е необходимо да кликнете/изберете отново същия линк, чрез който вече сте инсталирали приложението. По този начин то се стартира и се осъществява аудио и видео комуникация през мобилното устройство с експерт на Застрахователната компания.

       Какво ви е необходимо за успешна видео връзка?

       Android версия 4.0 или по-нова, или Apple iOS 8 или по-нова версия.
       Наличие на основна (задна) и фронтална (предна) камера.
       Наличие на тарифен план с мобилен оператор, включващ интернет достъп.
       Заредена батерия на мобилното устройство - над 50%.
       Достатъчно пространство, за да имате възможност да заобиколите и заснемете автомобила / щетата от всички страни.

       При нужда от допълнителна информация екипът на Групама остава на разположение на национален тел.: 0700 123 32. 

       При променя на собственост и/или регистрационен номер на МПС по сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, е необходимо да ни информираш по един от следните начини, така че да изготвим Анекс / Добавък  към твоята полица и новите обстоятелства по полицата да влязат в сила:

       1. Можеш да посетиш всяка една агенция на Групама в страната
       2. Обади ни се на тел: 0700 123 32
       3. Можеш да ни пишеш на имейл: auto@groupama.bg
       4. Да посетиш офис на наши брокери партньори 
       В какъв срок трябва да ни информираш?

       Информация към Групама за промяна на обстоятелства по сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите трябва да се подаде в рамките на 7 работни дни от датата на издаване на Талон на МПС от КАТ. 

       Каква информация ще е необходима, за да се направи промяната на собственост и/или регистрационен номер:
       • Сканиран или сниман Талон на МПС
       • Номер на Полица или ЕГН на собственика, вписан в  Талона на МПС
       • Актуален контакт за връзка със собственика

       След предоставяне на тези данни наш сътрудник ще изготви и ще ти предостави Анекс/ Добавък с отразените промени. Документът може да бъде получен лично в офис на Групама, по куриер или по имейл.

       Имай предвид, че този Анекс става неразделна част от твоята полица и следва да бъде запазен до изтичане на застраховката.

       При нужда от допълнителна информация сме на твое разположение на тел: 0700 123 32.

       В стремежа ни да отговорим на твоите нужди да бъдеш обслужен бързо, удобно и в реално време, Групама лансира услугата - „Плащане на поредна вноска“ изцяло онлайн.

        

        

       Като наш клиент, тази нова функционалност ще ти даде възможност да заплащаш поредните ти вноски изцяло онлайн, без да е необходимо физически да посещаваш офис на Групама или офиса на посредника, при когото е сключена застрахователната полица. 

       И всичко това само с няколко клика:

       1. От секция онлайн услуги на www.groupama.bg избираш „Плати поредна вноска“ и се регистрираш в нашата онлайн платформа, като въвеждаш следните параметри: имейл, ЕГН/ЕИК на Застраховащ по полица и номер на активна полица.
       2. Влизаш в профила си с имейл и избраната от теб парола.
       3. Виждаш своите активни полици с неплатени вноски и избираш една или повече полици, по които желаеш да платиш поредна вноска и ги отбелязваш с чек. Имаш възможност да платиш едновременно по 1 дължима вноска за всяка от избраните полици. Ако желаеш да заплатиш всички дължими вноски (или повече от една) по дадена полица, то трябва да влезеш в платформата повторно. Могат да бъдат платени вноски по застрахователни полици, сключени в „Групама Застраховане" ЕАД, по които клиентът ( физическо или юридическо лице) е Застраховащ по полицата (пример: Автомобилно застраховане , Имуществено застраховане и др.)
       4. Попълваш допълнителна информация за контакти.
       5. Плащаш с банкова карта и получаваш потвърждение за успешно плащане по имейл. Ако си заплатил вноска по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, потвърждението ще включва и информация за организирана куриерска доставка на стикер и зелена карта на посочения адрес в стъпка 4.
       Както обещахме – бързо, лесно и удобно!

        

        

       При нужда от допълнителна информация екипът на Групама остава на твое разположение на национален тел.: 0700 123 32. 

       Този документ представлява Политиката за защита на личните данни на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД, която е разработена в съответствие с Политиката за управление на личните данни на Групата Групама. Изпълнението на подходящи политики за защита на данните е необходимо с оглед на дейностите по обработване на данните, извършвани от „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

       Този документ

       • описва общата рамка на политиката за защита на личните данни, която ще се прилага в „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД (цели, обстоятелства, определения и др.);
       • повтаря общите принципи, приложими към личните данни и ресурсите, използвани за тяхното управление;
       • представя съществуващото управление, с описания на ролите и отговорностите по защита на личните данни, с които са ангажирани всички страни, участващи в осъществяването на обработването на данни, включително ГЛЗД, администраторите на данни и ДЛЗД.
       Защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни е основно право, включено в Хартата на основните права на Европейския съюз. Като сериозна социално отговорна компания и като част от Групата Групама, всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД се стреми по-специално да гарантира спазването на основните права и свободи на всички лица, независимо дали са клиенти, служители, потребители на уебсайтове, обработващи данни (доставчици на услуги) и др. Уважението към неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни са основни фактори за вдъхване на доверие, както се вижда от мотото на Групата Групама "Създаваме доверие", подчертавайки тази ключова стойност. Поради разнообразието на дейностите си, всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД обработва много лични данни за различни цели и използва широк спектър от методи. Запазването на основните права е от съществено значение за нашите висши ръководни кадри, клиенти, служители и т.н. Съзнавайки важността на защитата на личните данни, рисковете, които възникват в случай на нарушение и необходимостта от въвеждане на процес на управление на риска, всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД се стреми да осигури спазването на всички приложими разпоредби и е работило в това отношение в продължение на много години. Този ангажимент се отразява чрез включването на тези ценности и принципи в Етичната Политика на компаниите, в която се посочва, че всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД гарантира, че събраните и обработени лични данни не причиняват вреда или щети на човешката идентичност, личната неприкосновеност или личните свободи. Всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД също така се ангажира да зачита правата на субектите на данни и да вземе всички мерки за защита на тяхната поверителност. Този ангажимент се проявява в приемането през 2018 г. на настоящата политика за защита на личните данни от всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД. Политиката описва: общия контекст на прилагането на управлението на личните данни в съответствие със стратегията на Групата Групама и на всяко от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД; обхвата на политиката за защита на личните данни на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД; общите принципи, приложими към защитата на личните данни; методите, използвани за защита на личните данни; организацията за управление на личните данни в „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД и Групата Групама, включително ролите и отговорностите на всички страни, участващи в осъществяването на обработването на данни.
       Лични данни Всяка информация, отнасяща се до физическо лице (субект на данни), идентифицирано или възможно да бъде идентифицирано пряко или непряко, като се позовава идентификатор като име идентификационен номер или на един или повече специфични за него / нея елемента (например фамилия, собствено име, всеки национален идентификационен номер, имейл адрес, IP адрес, глас, снимка, данни за местоположението и т.н.). Обработване на данни Обработване на данни е всяка операция или набор от операции, включващи лични данни, независимо от използвания метод или средство (автоматизирано обработване на данни или неавтоматизирано обработване на лични данни), включително събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на данни. Администратор на данни Физическо или юридическо лице, което е единствено или съвместно отговорно за определяне на целта и методите за обработване на данни. Всяко едно от дружествата „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД е администратор на лични данни и обработва лични данни на своите контрагенти, като в някои случаи обработва личните данни заедно с други администратори на лични данни (съвместни администратори) или чрез обработващи лични данни. Обработващ лични данни Физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора на данни. Всяко едно от дружествата „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД е обработващ лични данни от името на другото дружество - администратор на данни на базата на договор за споделена ИТ инфраструктура и персонал. Орган за защита на личните данни Национален независим орган, отговорен за надзора на спазването на разпоредбите за защита на личните данни. В България Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) осъществява независимия надзор за спазването на разпоредбите за защита на личните данни. Длъжностно лице по защита на данните - ДЛЗД ице, назначено от администратора на данни въз основа на професионална компетентност и познаване на въпросите, свързани със защитата на личните данни, ролята в европейски контекст, определена от регламентите на ЕС за защита на данните. Всяко едно от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД назначава Ръководителя на функцията по Управление на рисковете и на функцията за Съответствие за длъжностно лице за защита на личните данни на дружеството. Мениджъри по сигурността на информационните системи - GISSM - CISSM Мениджърът за групата по сигурността на информационните системи (GISSM) предоставя експертни познания и подкрепа на компаниите от групата по всички аспекти, свързани с сигурността на информационните системи. Корпоративният мениджър по сигурността на информационните системи за компаниите на Групата Групама в България (CISSM) отговаря за сигурността на информационните системи в рамките на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

       Общи принципи за защита на личните данни представляват изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, преди да се извърши всяко обработване на лични данни. Всяко следващо изменение на това обработване също трябва да отговаря на тези изисквания.

       „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД и всички техни съвместни администратори на данни трябва да бъдат в състояние да демонстрират по всяко време предприетите мерки за спазване на различните изисквания за защита на личните данни.

       Принципите на защита на личните данни се вземат предвид от етапа на проектиране на всяко обработване на данни, както и по подразбиране.

       Що се отнася до сигурността и поверителността на данните, спазването на политиките за сигурност и сигурността следват политиката на GISSP за груповите информационни системи.

           Личните данни се събират добросъвестно, законосъобразно и прозрачно за конкретни, изрични и законни цели и не се обработват повече по начин, който е несъвместим с тези цели. Данните се събират добросъвестно, когато субектите на данни са информирани за използваното обработване на данни (цели, получатели, периоди на съхранение на данни и т.н.) и за това как те могат да упражнят правата си. Субектите на данни трябва да бъдат информирани по този начин или по времето, когато се събират данни, или в разумен срок в случай на непряко събиране (данни, които не се събират директно от субекта на данните). Обработването на данните се счита за законосъобразно, ако субектите на данни са били информирани и са дали съгласието си за съответната цел (уточнена и известна) и ако е необходимо обработване на данни (заради правно задължение, според законните интереси на администратора на лични данни, за изпълнение на договор или предложение за договор, за защита на жизнените интереси на дадено лице и т.н.).
           Събраните данни трябва да бъдат адекватни, уместни (свързани с) и ограничени (понятието за свеждане до минимум на данните) във връзка с целите, за които се събират и впоследствие се обработват. Личните данни трябва да бъдат точни и да се поддържат актуални. Трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се коригират или заличават незабавно.
           Личните данни могат да се съхраняват не повече от необходимото за целите, за които се обработват, в съответствие със съответното законодателство. Когато вече не е необходимо, те трябва да бъде анонимизирани или унищожени. Субектите на данни са информирани за периода, за който се съхраняват данните им (или за критериите, позволяващи определянето на периода).
           Събирането и обработването на определени категории лични данни са забранени (отнасящи се до расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, генетични или биометрични данни, такива относно здравето или сексуалния живот и сексуалната ориентация и т.н.). Особено чувствителните данни представляват висок риск по отношение на индивидуалните свободи и основните права. Също така, съществуват ограничения за събирането на данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления; други видове данни могат да бъдат ограничени в зависимост от местното законодателство. При много ограничени условия, стриктно определени от регулаторните разпоредби, може да бъде възможно да се премахне общата забрана за обработване на такива данни. В Кодекса за застраховане има предвидени законови основания за обработване на чувствителни лични данни за ограничени случаи.
           Всеки субект на данни, чиито данни се обработват, има редица права, които трябва да бъдат спазени от администратора на данни. За дейности, засегнати от Регламент за защита на личните данни, това са: Правото на кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна информация за обработването, преди то да се случи, включително идентичността на администратора на данни, целта (целите), получателите и как може да се упражнява това право (по детайлни документи са налични в секция 3.4. по-нататък). Правото на съгласие за обработването на данните им и оттеглянето на това съгласие (при определени условия); Правото на достъп, коригиране, изтриване, заключване, ограничаване или възражение срещу обработването на личните им данни, правото на преносимост на данни и правото да се подаде жалба до надзорен орган; Правото на ефективна съдебна защита срещу администратора на данните или обработващия данни за всяко лице, което вярва, че правата му предоставени от регламентите за личните данни, са нарушени и правото да възложи на правилно създадена организация да започне производство от негово име (групово действие); Правото на обезщетение на всяко физическо лице за материални или нематериални загуби или щети, понесени в резултат на нарушение на горепосочените разпоредби. Изпълнението на тези права е улеснено и от настоящата Публична политика за защита на личните данни е официално регистрирана и прозрачна по отношение на обработването на лични данни и е лесно достъпна за субектите на данни (договорни документи, уебсайт, и др.), като по детайлни документи са налични в секция 3.4. по-нататък. Във всяка от дружествата в Групата, включително „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД, са въведени вътрешни процедури за управление на процеса на информиране на субектите на данни и обработка на техните искания в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби (по детайлни документи са налични в секция 3.4. по-нататък.).
           Данните се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност на данните чрез подходящи технически и организационни мерки. Вземат се всички необходими предпазни мерки с оглед на вида на въпросните данни, обхвата, контекста, целта и рисковете, свързани с обработването и използваните технологии, за да се запази сигурността на данните, включително предотвратяване на повреда, изтриване, обработване за неподходящи цели или достъп до данни от неупълномощени трети страни. Заделят се ресурси за гарантирането на поверителността, целостта, наличността и устойчивостта на данните, както и са налични процедури, предназначени за редовно тестване, анализ и оценка на ефективността на тези ресурси. Това е задължение на администратора на данни и на всички използвани обработващи лични данни в последствие. Администраторът на данни трябва да гарантира, че всеки обработващ данни предлага достатъчни гаранции относно прилагането на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че цялото обработване на данни отговаря на действащите правни и регулаторни изисквания за защита на личните данни. Това задължение трябва да бъде формализирано в договор, сключен с обработващия данните; това обаче не освобождава администратора на данни от задължението да гарантира, че мерките са спазени. За да изпълнят задълженията си по отношение на сигурността на данните / поверителността, „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД са създали и следват политика за сигурност на информационните системи, съобразена с размера на бизнеса, вида на обработените данни и представените рискове. Тази политика е местна версия на политиката за защита на информацията за групови системи (GISSP).
           „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД са базирани в страна от ЕС и следователно ще гарантират, че прехвърлянето на данни в държава, която не е член на Европейския съюз, е възможно само ако тази държава осигурява ниво на защита, считано за адекватно по отношение на претърпяната от данните Обработване, или ако са налице подходящи правни гаранции или ако прехвърлянето попада в приложното поле на дерогациите, разрешени от регламентите. Аутсорсингът на цялата или на част от обработването на данни, хостинга на база данни и отдалечения достъп от друга държава (например за целите на техническата поддръжка) представляват прехвърляне на данни. Когато администраторът на данни използва обработващ на лични данни, администраторът на данни трябва да провери дали данните се прехвърлят в страна извън ЕС от обработващия на данни или от каквито и да е подизпълнители на обработващи на лични данни, които самият обработващ може да използва, и контролира тези трансфери в зависимост от държавата на направлението.
           „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД са отговорни за обработването на данните (т.е. те са администратори на данни) и определят самостоятелно или съвместно с други целта на обработването и използваните методи. Всички администратори на данни са длъжни да предприемат всички мерки, за да гарантират и да бъдат в състояние да докажат, че са спазени разпоредбите за защита на личните данни, които са известни на всички страни и редовно проверявани, включително спазването на принципите, описани в настоящата Политика. „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД, в качеството си на администратори на данни, носят отговорност за спазването на изискванията на GDPR и / или съответните национални разпоредби, приложими към защитата на личните данни.
           Ръководството на всяко едно от дружествата „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД назначава Ръководителя на функцията по Управление на рисковете и на функцията за Съответствие на дружествата за длъжностно лице за защита на личните данни (ДЛЗД) на дружеството. Назначението е въз основа на професионалните способности, и по-специално на специализираните познания в областта на законодателството и практиката за защитата на данните, както и на постигнати резултати за изпълнение на цели. Длъжностното лице за защита на данните докладва на най-високо ниво в управлението на компанията. Задълженията на ДЛЗД, изложени в GDPR, са както следва: - ДЛЗД координира обработването на исканията, свързани с упражняването на правата на субектите на данни (достъп, възражения, жалби и др.), като е информиран при получаване на исканията и как се обработват и гарантира спазването на сроковете за отговор. За тази цел данните за контакт на ДЛЗД са достъпни за всички.
           Като компания от Групата, всяка от „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД изпълнява организационни и технически мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването на данните се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни по всяко време. Тези мерки трябва да бъдат преразглеждани и актуализирани, когато това е необходимо. Всяка от „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД въвежда политика и процедури като част от тези мерки и следователно има на разположение поне следните документи: Вътрешна Политика за управление на личните данни на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД (местна версия на тази групова политика), одобрена от ДЛЗД и изпълнителния директор. Тази политика следва да се актуализира винаги, когато е необходимо, и по подразбиране на всеки три години. Вътрешна Политика за сигурност на информационните системи (ISSP).

            Достъпни и прозрачни Публична Политика, Уведомления за поверителност и Процедура за индивидуални права.

            Свали
            Настоящата публична политика за защита на личните данни за физически лица (клиенти, потребители на интернет, кандидати за работа, служители и др.), одобрена от ДЛЗД, преди да бъде публикувана онлайн или разпространена по друг начин
             • Уведомления за поверителност за контрагенти физически лица:
             Свали
             Потребители на застрахователни услуги на „Групама Застраховане“ ЕАД при получаване на предложение и сключване на полица
             Свали
             Потребители на застрахователни услуги на „Групама Застраховане“ ЕАД при предявяване на претенция
             Свали
             Потребители на застрахователни услуги на „Групама Животозастраховане“ ЕАД при получаване на предложение и сключване на полица
             Свали
             Потребители на застрахователни услуги на „Групама Животозастраховане“ ЕАД при предявяване на претенция

             Агенти ФЛ и кандидати за агенти на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД

             Представляващи на агенти ЮЛ и кандидати за агенти на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД

             Свали
             Уведомление за поверителност за служители и кандидати за служители във връзка със сключване и предприемане на действия по сключване на трудови договори.
             Свали
             Уведомление за поверителност на личните данни във връзка със сключване и предприемане на действия по сключване на граждански договори и договори за управление.
             Свали
             Уведомление за поверителност за посетители на офисите на администраторите и прилежащите им помещения

             Посредници и служители на посредници при предоставяне на достъп до застрахователните системи на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД

             Свали
             Потребители на Кол Център
             Свали
             Потребители на дигитални комуникационни канали.
             Свали
             Публична Процедура за Обработване на искания, свързани с упражняването на индивидуални права.
             Свали
             Политика за бисквитките (cookies) на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.
             Свали
             Уведомление за поверителност за потребителите на Клиентски портал

             Служители на „Групама Застраховане” ЕАД и „Групама Животозастраховане” ЕАД през период на пандемия / епидемия

             Свали
             Уведомление за поверителност за служители през период на пандемия / епидемия

             1. Одобрение

             Политиката за защита на личните данни на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД се одобрява от Изпълнителния директор след съгласуване със Съвета на директорите.

             2.  Актуализации

             Политиката за защита на личните данни на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД се преглежда от органите, които я одобряват, когато се извършва значително актуализиране в резултат на:

              • Вътрешни събития, включително промени в областите на дейност на „Групама Застраховане“ АД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД или съществени промени в организацията им;
              • Регулаторни или законодателни промени, които трябва да бъдат включени;
              • По подразбиране Политиката трябва да се преразглежда на всеки три години.

             Промени и допълнения в настоящите Правила могат да бъдат извършвани по реда на тяхното приемане.

             Уважаеми клиенти, 

             При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да се свържете със Застрахователната компания на телефон: 0700 123 32 или с Асистиращата компания, в случай на необходимост. При уведомяване за щети и изплащане на обезщетения, Групама Застраховане и Групама Животозастраховане прилагат следните правила:

             При настъпване на застрахователно събитие със застрахованото МПС е необходимо да се свържете с наш представител за получаване на инструкции за последващи действия на следните дежурни телефони: 0700 123 32 – при настъпили събития в Р. България и +359 2 902 48 13 – при настъпили събития извън територията на Р. България.

             • Стъпка 1
              Уведомяване за щета

              Чрез телефонно обаждане на тел. 0700 123 32. Наш служител ще регистрира претенцията и ще Ви даде необходимите инструкции и какви документи трябва да представите.

             • Стъпка 2
              Извършване на оглед
              • Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон
              • Физически, на уговорено от страните място
             • Стъпка 3
              Определяне начина на обезщетяване в съответствие с правата по застраховката
              • Изплащане на обезщетение по експертна оценка на Групама Застраховане ЕАД.
              • Изплащане на обезщетение по фактури, когато ремонтът се извършва в сервиз по Ваш избор.
              • Възстановяване на щетите в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД.
             • Стъпка 4
              Изплащане на обезщетение
              • В случаите на обезщетяване по експертна оценка или по фактури обезщетението се изплаща в 15 дневен срок по банкова сметка на собственика на МПС.
              • При ремонт в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД средствата за възстановяване на МПС се изплащат директно на сервиза.
             Свали
             Правила за уреждане на претенции по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите
             Свали
             Методика за определяне размера на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
             Свали
             Правила за уреждане на претенции по застраховка Каско на МПС
             Свали
             Уведомление за щета по застраховки “КАСКО” или „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
             Свали
             Правила за уреждане на претенции по застраховка Авто Асистанс

             В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

             Свали
             Вътрешни правила за уреждане на претенции към Групама Животозастраховане
             Свали
             Уведомление за щета

             В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

             Свали
             Вътрешни правила за уреждане на претенции по застраховка Злополука и Заболяване към Групама Застраховане

             При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с наш представител на тел.: 0700 123 32 в срок до 3 работни дни от установяване на събитието.

             Свали
             Вътрешни правила за уреждане на претенции по имуществени застраховки
             Свали
             Уведомление за щета
             • Стъпка 1
              Уведомяване за събитие
              1. Чрез телефонно обаждане към 0 700 123 32
              2. Чрез подаване на Уведомление за щета
             • Стъпка 2
              Извършване на оглед

              Варианти за оглед, според спецификата на събитието и размера на уврежданията:

              1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон. 
              2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
              3. Работа само по документи.
             • Стъпка 3
              Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие
              1. Документи, които се изискват при всички случаи:
               • Документ за собственост
               • Банкова сметка на Застрахования
              2. Документи при специфични събития:
               • Пожар – служебна бележка от РС ПБЗН
               • Земетресение – служебна бележка от сеизмологичен институт към БАН за силата на земния трус
               • Кражба – служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
               • Злоумишлени действия на трети лица - служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
             • Стъпка 4
              Калкулиране на вредите
              1. Чрез експертна оценка: оценяват се конкретно установени увреждания по застрахованите обекти, съгласно средни пазарни цени за възстановяване на имуществото във вида му преди събитието.
              2. Чрез представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от страна на Застрахователя.
             • Стъпка 5
              Срокове за получаване финално решение по заведената щета

              Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

             При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да се свържете с Асистиращата компания на телефон +359 2 850 89 89 в срок до 3 дни от узнаване на претенцията. Когато Застрахованият не е успял да се свърже с Асистиращата компания, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят в срок от 5 работни дни на адреса на Застрахователя.

             Свали
             Вътрешни правила за уреждане на претенции по застраховка Помощ при пътуване
             Свали
             Уведомление за щета
             • Стъпка 1
              Уведомяване за събитие
              1. Чрез незабавно уведомление на АСИСТИРАЩАТА КОМПАНИЯ на тел.: + 359 2 850 89 89, но не по късно от три работни дни от узнаването за застрахователното събитие.
              2. Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси
             • Стъпка 2
              Необходими документи

              Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

              1. Медицински разходи:
               • Медицински документи от проведения преглед (медицински доклад, рецепти);
               • Оригинали на платежните документи, изследвания и закупени медикаменти.
              2. Загуба/закъснение на личен багаж:
               • Уведомление до авиокомпанията за закъснението на багажа;
               • Билет за съответния полет;
               • Изходящ от авиокомпанията документ, доказващ събитието и връщането на багажa Ви, (с дати и часове.)
              3. Закъснение на багаж, превозван със самолет, с повече от 6 часа:
               • Оригиналите на всички платежни документи, с които да удостоверите закупуването на вещите от първа необходимост;
               • Документ от авиопревозвача, удостоверяващ часа на закъснение на багажа.

              В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

             • Стъпка 3
              Срокове за получаване финално решение по заведената щета
              1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
              2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни
             Свали
             Указания за ползване на услугите по здравна застраховка
             Свали
             Заявление за възстановяване на разходи директно от клиенти
             Свали
             Заявление за възстановяване на разходи през посредник
             Свали
             Правила за уреждане на застрахователни претнеции Групама Vita
             Свали
             Общи условия по здравна застраховка "Групама Вита"
             Свали
             Списък с медицински дейности, подлежащи на редуциране

             В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

             Свали
             Вътрешни правила за уреждане на претенции по застраховка Разни финансови загуби

             В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

             Свали
             Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застраховка "Обща гражданска отговорност"

             В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

             Свали
             Вътрешни правила и процедури за ликвидация на щети по застраховка " Карго"
             Свали
             Уведомление за щета

              

             Индивидуално застраховане

             Свали
             Пакет СОЛО: "Гражданска Отговорност" на автомобилистите и Злополука на водача и пътниците
             Свали
             Пакет "КОМФОРТ": "Гражданска Отговорност" на автомобилистите, Злополука на мястото на водача и Каско
             Свали
             Каско "КОМФОРТ ПЛЮС"
             Свали
             Пълно Автокаско "ПРЕСТИЖ"
             Свали
             Застраховка "Авто Асистанс"
             Свали
             Застраховка за "кредитополучателите на стокови кредити"
             Свали
             Групова застраховка "Злополука" на картодържатели
             Свали
             Покритие „Защитена карта“ към групова застраховка "Злополука" на картодържатели
             Свали
             Застраховка "Кредитна защита"
             Свали
             „Пожар и други щети на имущество"
             Свали
             Застраховка "Любим дом"
             Свали
             Застраховка "Любим дом Стандарт"
             Свали
             Застраховка „Помощ при пътуване“
             Свали
             Застраховка „Отмяна на пътуване“
             Свали
             Застраховка „Медицинска застраховка за чужденци в България“
             Свали
             Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа А - Гости на хотели
             Свали
             Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа Б - Билет
             Свали
             Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа В - Ваканция
             Свали
             "Обща гражданска отговорност за физически лица"
             Свали
             Застраховка за домашни любимци

             Корпоративно застраховане

             Свали
             Групова рискова застраховка "Живот"
             Свали
             Застраховка "Сигурност за бизнеса Стандарт"
             Свали
             Застраховка "Сигурност за бизнеса"
             Свали
             Застраховка "Индустриален пожар"
             Свали
             Застраховка "Строително-монтажни рискове"
             Свали
             Застраховка "Електронна техника и оборудване"
             Свали
             Застраховка "Всички рискове"
             Застраховка "Авария на машините"
             Застраховка "Прекъсване на дейността"
             Свали
             Групова застраховка "Злополука"
             Свали
             Групова застраховка "Злополука" на учащи и персонала в учебните заведения"
             Свали
             Застраховка "Обща гражданска отговорност"
             Свали
             Застраховка "Отговорност на работодателя"
             Свали
             Застраховка "Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове"
             Свали
             Застраховка "Отговорност на туроператори"
             Свали
             Застраховка "Професионална отговорност на адвокати"
             Свали
             Застраховка "Професионална отговорност на кредитни посредници "
             Свали
             Застраховка "Карго"

             Информационни документи по застрахователните продукти

             Свали
             Пакет СОЛО: "Гражданска Отговорност" на автомобилистите и Злополука на водача и пътниците
             Свали
             Пакет "КОМФОРТ": "Гражданска Отговорност" на автомобилистите, Злополука на мястото на водача и Каско
             Свали
             Каско "КОМФОРТ ПЛЮС"
             Свали
             Пълно Автокаско "ПРЕСТИЖ"
             Свали
             Застраховка "Авто Асистанс"
             Свали
             Застраховка за "кредитополучателите на стокови кредити"
             Свали
             Групова застраховка "Злополука" на картодържатели
             Свали
             Застраховка "Кредитна защита"
             Свали
             „Пожар и други щети на имущество"
             Свали
             „Комфорт за дома и семейството”
             Свали
             Застраховка "Любим дом"
             Свали
             Застраховка „Помощ при пътуване“
             Свали
             Застраховка „Отмяна на пътуване“
             Свали
             Застраховка „Медицинска застраховка за чужденци в България“
             Свали
             Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа А - Гости на хотели
             Свали
             Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа Б - Билет
             Свали
             Застраховка „Туристическа застраховка“, Тарифа В - Ваканция
             Свали
             "Обща гражданска отговорност за физически лица"
             Свали
             Застраховка за домашни любимци

             Информационни документи - 

             Корпоративно застраховане

             Свали
             Групова рискова застраховка "Живот"
             Свали
             Застраховка "Индустриален пожар"
             Свали
             Застраховка "Строително-монтажни рискове"
             Свали
             Застраховка "Електронна техника и оборудване"
             Свали
             Застраховка "Всички рискове"
             Свали
             Групова застраховка "Злополука"
             Свали
             Групова застраховка "Злополука" на "Учащи и персонала в учебните заведения"
             Свали
             Застраховка "Обща гражданска отговорност"
             Свали
             Застраховка "Отговорност на работодателя"
             Свали
             Застраховка "Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове"
             Свали
             Застраховка "Отговорност на туроператори"
             Свали
             Застраховка "Карго"

             Анализ на потребностите на клиента

             Свали
             Анализ на потребностите на клиента - Автомобилно застраховане
             Свали
             Анализ на потребностите на клиента - Защита за картодържатели
             Свали
             Анализ на потребностите на клиента - Защита за кредитополучатели
             Свали
             Анализ на потребностите на клиента - Имущество
             Свали
             Анализ на потребностите на клиента - Имущество за стопански нужди
             Свали
             Анализ на потребностите на клиента - Застраховки при пътуване
             Свали
             Анализ на потребностите на клиента - Защита на притежатели на стокови кредити
             Свали
             Анализ на потребностите на клиента - Защита на работодатели

             Ако желаете да се възползвате от отстраняване на щети от доверен или официален сервиз по Вашата застраховка Каско "Престиж" в партньорската мрежа на Групама, е необходимо да заявите предварително при обработване на Вашите документи. 

             Изберете най-близкия до Вас сервиз:  

              

             Обекти